Disclaimer

Inhoud

Judoclub Wachtebeke besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan Judoclub Wachtebeke niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer Judoclub Wachtebeke verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal Judoclub Wachtebeke onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, is Judoclub Wachtebeke niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eenieder die gebruik maakt van deze links is zich ten volle bewust van het feit dat internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat Judoclub Wachtebeke geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. Judoclub Wachtebeke kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

Door lid te worden van Judoclub Wachtebeke zijn alle leden akkoord gegaan dat ook hun foto’s genomen en getoond zullen worden. Dit is onder andere het geval op deze website.

Privacy policy

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.judoclub-wachtebeke.be bezoekt.

1. Beheer
De website www.judoclub-wachtebeke.be staat onder beheer van Judoclub Wachtebeke vzw. Contactgegevens kunnen worden teruggevonden op deze website.

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.judoclub-wachtebeke.be worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b Judoclub-Wachtebeke.be zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Judoclub-Wachtebeke.be kan de gegevens die door een bezoeker verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een tip, handigheid etcetera, waarvan Judoclub-Wachtebeke.be denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Cookies
3a Judoclub-Wachtebeke.be maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Judoclub-Wachtebeke.be de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Judoclub-Wachtebeke.be. De contactgegevens staan vermeld op de website.

5. Disclaimer
Judoclub-Wachtebeke.be is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor leden is een aanvulling op de Privacy Policy voor leden en geldt voor iedereen die lid is bij Judoclub-Wachtebeke.be.

1. Gegevens die door de leden verstrekt worden
Judoclub-Wachtebeke.be kan de gegevens die door de leden verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verstrekken van toegang tot de ledensectie.
1b Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een tip, handigheid etcetera, waarvan Judoclub-Wachtebeke.be denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de leden aan Judoclub-Wachtebeke.be zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging
De gegevens die de leden aan Judoclub-Wachtebeke.be verstrekken, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens
Een lid heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Judoclub-Wachtebeke.be kan het lid in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Judoclub-Wachtebeke.be voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.